FAQs Complain Problems

मापदण्ड विपरित बधशाला संचालन र बधशालाबाट निस्कने फोहोर जथाभावी फल्ने कार्य निषेध गरिएको सम्बन्धमा ।