FAQs Complain Problems

News and Notices

आ.व. २०७९/८० को संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकन नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

होर्डिङ बोर्ड (बाह्य विज्ञापन) मा स्वदेशी कलाकार वा व्यक्तिको फोटो प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा ।

आ.व. २०८०/०८१ को कुल आय व्ययको संक्षेपिकरण

जोरपाटी सुन्दरीजल सडकखण्ड निर्माण कार्य सम्बन्धि सूचना ।

वार्षिक योजना, कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना