FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

३ महिने गार्मेन्ट सम्बन्धी सिलाई कटाई तालिममा सहभागि हुन म्याद थप आवेदन आवहान सम्बन्धी सूचना ।

योजना सम्झौता गर्ने समय सीमा तोकिएको सम्बन्धमा ।

थाकल आल्लोको ब्याग बनाउने तालिमको लागि दरखास्त आवहान गरिएको सूचना ।

प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ECD) को तालिमको लागि दरखास्त आवहान गरिएको सूचना ।

७ दिने प्रस्ताब तथा प्रतिवेदन लेखन तालिममा सहभागि हुन आवेदन आवहान सम्बन्धी म्याद थप गरिएको सूचना ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह - २०८० साल बैशाख १ देखि ७ गतेसम्म ।