FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

संघ संस्थाहरुको PAN मा दर्ता सम्बन्धी सूचना ।

थाकल आल्लोको ब्याग बनाउने तालिमको लागि दरखास्त आवहान गरिएको सूचना ।

प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (ECD) को तालिमको लागि दरखास्त आवहान गरिएको सूचना ।

७ दिने प्रस्ताब तथा प्रतिवेदन लेखन तालिममा सहभागि हुन आवेदन आवहान सम्बन्धी म्याद थप गरिएको सूचना ।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह - २०८० साल बैशाख १ देखि ७ गतेसम्म ।

ड्राईभिङ (चार पाङ्ग्रे) तालिमका लागि छनोट गरिएको सम्बन्धमा ।