FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यसम्पादन गर्नेबारेको सुचना

कार्यसम्पादन गर्नेबारेको सुचना

घर नं प्लेट जडान कार्यमा छुट हुने घरधनीहरुले सम्पर्क राख्न आउने बारेको सूचना ।

अनधिकृत रुपमा कर स‌‍कंलन गर्न प्रयास गर्ने व्यत्ति/संस्थाको कार्य निषेध गरिएको बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

निशुल्क COVID-19 "ANTIGEN" जाँच गरिने सम्बन्धी सूचना !!!

उन्नतजातका बोका वितरण गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

भूकम्प पिडितहरुका लागि जरुरी सूचना ।