FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

USG Machine खरिद गर्ने कार्य सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आब्व्हानको सूचना !!

आ.व. २०७९/८० को लागि बालुवा, माटो लिई गुड्ने सवारी साधनहरुबाट निकासी शुल्क दस्तुर संकलनको आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

Fully Automatic Bio Chemiestry Analyzer

Notice to Open Financial Bids

Invitation for bids

खरिद कार्य सम्वन्धी वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना !!!