FAQs Complain Problems

कोभिड-१९ विरुद्धको फाईजर बाईभ्यालेन्ट(pfizer Bivalent) खोपको बुस्टर मात्रा लगाउने बारेको सूचना ।