FAQs Complain Problems

गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको विद्यालय संचालन अनुमति संचालन कार्यविधि, २०७४